prihlásenie


Anketa

Keď sa začal rozbiehať fyziologický pôrod doma, kedy ste napokon odišli do pôrodnice?

Ihneď, ako mi odtiekla plodová voda(34%) Ihneď, ako mi odtiekla plodová voda
Ihneď, ako mi začali pôrodné bolesti(33%) Ihneď, ako mi začali pôrodné bolesti
Zostala som nejaký čas ešte doma a sledovala som, ako sa pôrod rozbieha(34%) Zostala som nejaký čas ešte doma a sledovala som, ako sa pôrod rozbieha
Počet hlasov: 3363

Začiatok cvičenia

Gymnastika v gravidite je súčasÅ¥ou psychofyzickej prípravy na pôrod, pretože pomáha lepšie prekonávaÅ¥ zmeny súvisiace s graviditou a pripravuje ženu na pôrod. Zväčšená telesná hmotnosÅ¥ gravidnej ženy súčasne zvyšuje zaÅ¥aženie celého organizmu. Keďže najviac týmto zaÅ¥ažením trpia chrbtica, bedrové kĺby a dolné končatiny, s gymnastikou treba začínaÅ¥ už od začiatku gravidity, aby sa s jej zvyšujúcim sa stupňom cielenými cvikmi postupne precvičoval celý organizmus.
    
Pre úspešný nácvik gymnastiky v gravidite treba dodržiavaÅ¥ niekoľko zásad:

 • Gravidné ženy by mali s gymnastikou začaÅ¥ včas (predpoklad naučiÅ¥ sa postupne každý cvik dobre zvládnuÅ¥)
 • Mali by vedieÅ¥, na čo je ten-ktorý cvik zameraný a poznaÅ¥ jeho význam (akým komplikáciam môžu predísÅ¥, ak ho budú pravidelne cvičiÅ¥)
 • Mali by sa naučiÅ¥ koordinovaÅ¥ dýchanie s pohybom
 • Ku každej gravidnej žene musíme v rámci krúžku pristupovaÅ¥ individuálne podľa jej celkovej kondície (intenzita cvičenia, odlišný počet cvikov u gravidných žien, ktoré chodia už dlhšie, a tých žien, ktoré prišli cvičiÅ¥ prvýkrát)
 • Treba dodržiavaÅ¥ poradie cvikov (začíname dýchacími cvikmi v stoji a precvičovaním horných končatín, potom nasleduje celá séria cvikov zameraných na chrbticu a chrbtové svalstvo, prechádzame na precvičovanie dolných končatín v polohe vsede a vľahu na chrbte, nasledujú cviky posiľňujúce bedrové kĺby, šikmé a priame brušné svalstvo a svalstvo panvového dna). Medzi jednotlivé skupiny cvikov a po Å¥ažších cvikoch sa vsúva abdominálne dýchanie, alebo striedame dýchanie kostálne s abdominálnym a s relaxáciou
 • Na záver - ako samotný celok – sa nacvičujú typy špeciálneho dýchania a úkony pre jednotlivé pôrodné doby s vysvetľovaním, kedy a prečo ich budú potrebovaÅ¥. Aj tu je dôležité zachovávaÅ¥ postupnosÅ¥ záÅ¥aže podľa toho, koľkokrát sa žena cvičenia v krúžku zúčastnila
 • Cvičenie je aj rozdelené a priamo zamerané na jednotlivé štádiá gravidity ( I. trimester, II. trimester, III. trimester ). Cvičenie býva doplnené gymnastickými loptami, ktoré sú v gravidite veľmi dôležité. Nútia nás sedieÅ¥ rovno, aktivujú naše svaly, hlavne nám pomáhajú udržaÅ¥ vzpriamenú polohu tela. Lopty sú užitočné aj pri samotnom pôrode, pretože pohupovaním uvoľňujú panvu a chrbticu, obmedzujú bolesti v krížoch a pri kontrakciách pomáhajú mamičkám lepšie znášaÅ¥ bolesÅ¥. Pohyby zároveň prispievajú k správnemu priechodu dieÅ¥aÅ¥a panvou. Cvičenie vedie pôrodná asistentka a na koniec cvičenia zaradí vždy teoretickú prípravu žien k pôrodu
Každú zvolenú športovú aktivitu v priebehu gravidity je nutné konzultovaÅ¥ so svojím gynekológom.
   
Pri cvičení je nutné dodržavaÅ¥ určité pravidlá:
 • počúvaÅ¥ svoje telo, nikdy sa nepremáhaÅ¥ a vyhnúÅ¥ sa extrémnej námahe
 • vyvarovaÅ¥ sa skokom, výpadom, viseniu a akýmkoľvek otrasom
 • necvičiÅ¥ s plným močovým mechúrom
 • cvičiÅ¥ v pohodlnom oblečení a hlavne kvalitnej obuvi
 • obmedziÅ¥ cvičenie v období predpokladanej menštruácie, môže dôjsÅ¥ k špineniu alebo krvácaniu

10.01.2012

Pridať komentár

Aktuality


Kurzy 2022
 


Víkendové kurzy 


4. júna 2022

obsadené 


Prihlasujte sa on line vo vybranej prednáške.

Ak potrebujete,

dohodnite si

individuálny kurz
.  

Kurzy

Partneri

Posledná aktualizácia:  21.05.2022 čas: 19:34:21 | online:3  | počet prístupov:768970