prihlásenie


Začiatok cvičenia

Gymnastika v gravidite je súčasÅ¥ou psychofyzickej prípravy na pôrod, pretože pomáha lepšie prekonávaÅ¥ zmeny súvisiace s graviditou a pripravuje ženu na pôrod. Zväčšená telesná hmotnosÅ¥ gravidnej ženy súčasne zvyšuje zaÅ¥aženie celého organizmu. Keďže najviac týmto zaÅ¥ažením trpia chrbtica, bedrové kĺby a dolné končatiny, s gymnastikou treba začínaÅ¥ už od začiatku gravidity, aby sa s jej zvyšujúcim sa stupňom cielenými cvikmi postupne precvičoval celý organizmus.
    
Pre úspešný nácvik gymnastiky v gravidite treba dodržiavaÅ¥ niekoľko zásad:

 • Gravidné ženy by mali s gymnastikou začaÅ¥ včas (predpoklad naučiÅ¥ sa postupne každý cvik dobre zvládnuÅ¥)
 • Mali by vedieÅ¥, na čo je ten-ktorý cvik zameraný a poznaÅ¥ jeho význam (akým komplikáciam môžu predísÅ¥, ak ho budú pravidelne cvičiÅ¥)
 • Mali by sa naučiÅ¥ koordinovaÅ¥ dýchanie s pohybom
 • Ku každej gravidnej žene musíme v rámci krúžku pristupovaÅ¥ individuálne podľa jej celkovej kondície (intenzita cvičenia, odlišný počet cvikov u gravidných žien, ktoré chodia už dlhšie, a tých žien, ktoré prišli cvičiÅ¥ prvýkrát)
 • Treba dodržiavaÅ¥ poradie cvikov (začíname dýchacími cvikmi v stoji a precvičovaním horných končatín, potom nasleduje celá séria cvikov zameraných na chrbticu a chrbtové svalstvo, prechádzame na precvičovanie dolných končatín v polohe vsede a vľahu na chrbte, nasledujú cviky posiľňujúce bedrové kĺby, šikmé a priame brušné svalstvo a svalstvo panvového dna). Medzi jednotlivé skupiny cvikov a po Å¥ažších cvikoch sa vsúva abdominálne dýchanie, alebo striedame dýchanie kostálne s abdominálnym a s relaxáciou
 • Na záver - ako samotný celok – sa nacvičujú typy špeciálneho dýchania a úkony pre jednotlivé pôrodné doby s vysvetľovaním, kedy a prečo ich budú potrebovaÅ¥. Aj tu je dôležité zachovávaÅ¥ postupnosÅ¥ záÅ¥aže podľa toho, koľkokrát sa žena cvičenia v krúžku zúčastnila
 • Cvičenie je aj rozdelené a priamo zamerané na jednotlivé štádiá gravidity ( I. trimester, II. trimester, III. trimester ). Cvičenie býva doplnené gymnastickými loptami, ktoré sú v gravidite veľmi dôležité. Nútia nás sedieÅ¥ rovno, aktivujú naše svaly, hlavne nám pomáhajú udržaÅ¥ vzpriamenú polohu tela. Lopty sú užitočné aj pri samotnom pôrode, pretože pohupovaním uvoľňujú panvu a chrbticu, obmedzujú bolesti v krížoch a pri kontrakciách pomáhajú mamičkám lepšie znášaÅ¥ bolesÅ¥. Pohyby zároveň prispievajú k správnemu priechodu dieÅ¥aÅ¥a panvou. Cvičenie vedie pôrodná asistentka a na koniec cvičenia zaradí vždy teoretickú prípravu žien k pôrodu
Každú zvolenú športovú aktivitu v priebehu gravidity je nutné konzultovaÅ¥ so svojím gynekológom.
   
Pri cvičení je nutné dodržavaÅ¥ určité pravidlá:
 • počúvaÅ¥ svoje telo, nikdy sa nepremáhaÅ¥ a vyhnúÅ¥ sa extrémnej námahe
 • vyvarovaÅ¥ sa skokom, výpadom, viseniu a akýmkoľvek otrasom
 • necvičiÅ¥ s plným močovým mechúrom
 • cvičiÅ¥ v pohodlnom oblečení a hlavne kvalitnej obuvi
 • obmedziÅ¥ cvičenie v období predpokladanej menštruácie, môže dôjsÅ¥ k špineniu alebo krvácaniu

10.01.2012

Pridať komentár

Aktuality


Kurzy 2023 
 
 

Milé mamičky,

kurzy budú naďalej

prebiehať  len

na individuálny
ch

stretnutiac
h.


Zatelefonujte mi, alebo

napíšte mail.

Kontakt

je uvedený na hlavnej

stránke alebo v sekcii

Kontakt
  

Kurzy

Partneri

Posledná aktualizácia:  26.04.2023 čas: 07:55:57 | online:1  | počet prístupov:804532