prihlásenie


Anketa

Preferujete pôrod fyziologický, alebo pôrod programovaný (vyvolávaný)?

prirodzený fyziologický pôrod(41%) prirodzený fyziologický pôrod
programovaný pôrod(30%) programovaný pôrod
nemám jasnú predstavu, dôverujem pôrodníkovi(30%) nemám jasnú predstavu, dôverujem pôrodníkovi
Počet hlasov: 579

Otecko pri pôrode

 
Prítomnosť partnera  rodiacej ženy na pôrodnej sále je v dnešnej dobe bežnou záležitosťou. Je na každom partnerovi tehotnej ženy, či sa rozhodne byť pri pôrode, aký k tomu bude mať dôvod a ako sa na tak náročnú životnú situáciu, akou pôrod bezpochyby je, pripraví. Stať sa otcom je dlhodobý proces, ktorý začína pred pôrodom a pokračuje po mnoho ďalších rokov. Obdobie tehotenstva a samotný pôrod môžeme považovať za vhodnú dobu k rozvíjaniu vrodených otcovských kompetencií. Tieto kompetencie však môžu byť narušené tvrdením časti spoločnosti, ktorá zaujíma negatívny postoj a tvrdí, že pre výchovu a vývoj dieťaťa nie sú až tak podstatné. Vyplýva to z hypotéz Sigmunda Freuda, ktorý vyzdvihol jedinečnosť materskej role. Rola otca bola potlačená do úzadia a začala byť znovu obnovovať až v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď začalo vznikať hnutie, ktoré zdôrazňuje význam mužov pri výchove detí. Otázkou zostáva, ako v mužoch vzbudiť vrodenú predispozíciu, ktorá mohla byť v minulosti zatláčané spoločenským presvedčením. Je stále viac zrejmé, že muži sa nestávajú otcami až po narodení dieťaťa, ale už dávno pred tým. Spolu s partnerkou vyberajú výbavičku pre dieťa, chodia na prenatálne prehliadky, vidia ako ich dieťa v brušku rastie a na rolu otca sa tak aktívne pripravujú. Vhodným spôsobom, ako sa partner môže pripraviť na pôrod, je určite kvalitná psychofyzická príprava na pôrod. Prípravu na pôrod by mala viesť pôrodná asistentka, ktorá sa venuje tejto činnosti, ale má samozrejme aj prax na pôrodnej sále. Vtedy dokáže budúcich rodičov pripraviť kvalitne po odbornej stránke a zároveň empaticky. Túto prípravu by mali absolvovať budúci rodičia spolu.
Myšlienka,, partnerstvo pri pôrode "vznikla v roku 1970 na konferencii v Amerike, kde mala profesorka Newtonova zaujímavú prednášku o humanizáciu pôrodu. Odbornej spoločnosti ženských lekárov prednášala, že k humanizácii pôrodu by prispela prítomnosť partnera rodiacej ženy pri pôrode. Po zvážení pozitív i možných negatív bolo všetko vyskúšané v praxi. V Spojených štátoch sa prítomnosť partnera pri pôrode osvedčila, preto sa ďalej rozširovala do Európy. Medzi hlavné argumenty pre prítomnosť otca pri pôrode bolo poskytnutie psychickej opory rodičke v neznámom prostredí pôrodnice a využitie pôrodu ako vhodného prostriedku k nadviazaniu vzťahu otca s dieťaťom.
Avšak ako všetky pokrokové myšlienky, bola aj táto opradená množstvom protiargumentov, prečo by otcovia nemali mať povolený prístup na pôrodnú sálu. Medzi hlavné protiargumenty sa radia:
·       obavy, že muž bude pri pôrode pôsobiť ako rušivý prvok
·       obavy, že muž nepripravený môže byť na pôrodnej sále len príťažou (napr. keď skolabuje)
·       obavy, že muž sa môže stať zdrojom zanesenia infekcie
·       obavy, že sa naruší pohľad na pôrod ako na čisto ženskú záležitosť
Pozitívne aj negatívne stránky prítomnosti partnera pri pôrode sú stále objektom skúmania ako z hľadiska medicínskeho, tak aj psychosociálneho. Keď sa muž rozhoduje, či bude prítomný pri pôrode alebo nie, mal by zvážiť všetky možné negatíva, ktoré so sebou jeho prítomnosť môže priniesť jemu a aj jeho  partnerke. Mal by si uvedomiť, že sa partnerka pri pôrode môže správať inak, než ako jej doteraz poznal. Bude ľahko psychicky zraniteľná, muž ju uvidí v rôznych situáciách, ktoré nemusia byť ani pre jedného z partnerov príjemné a navyše pohľad na ženu v okamihu, keď privádza na svet dieťa môže u niektorých partnerov ohroziť ďalší sexuálny život. Tiež je potrebné, aby spolu partneri prediskutovali, či sa žena pred svojím partnerom dokáže plne uvoľniť, či dokáže prijať jeho starostlivosť pri pôrode. Muž by mal vedieť, čo má jeho partnerka rada, aké má zvyky a pri čom dobre relaxuje (napríklad akú hudbu môže partnerke pri pôrode púšťať, alebo aká masáž jej pomôže zmierniť pôrodnú bolesť). Mal by mať dostatok informácií a zručností a tiež by mal poznať, ako konkrétne pomôcť v rôznych situáciách počas pôrodu. Partner by mal byť poznať psychológiu rodiacej ženy, byť schopný prispôsobiť sa jej momentálnym potrebám a mal by zvážiť, či je schopný sa vyladiť na špecifickú atmosféru pôrodného procesu. Obaja partneri by si mali o tejto problematike otvorene prehovoriť, zvážiť všetky pre a proti a podľa toho sa rozhodnúť. Nemali by sa nechať unášať dnešnou dobou, kedy sa môžeme stretnúť s názormi, že keď muž nie je prítomný pri pôrode, tak nemôže byť dobrým otcom. Partner musí dobre zvážiť, kde sú hranice jeho možností a ak sa rozhodne, že pri pôrode byť nechce, nemala by mu to partnerka vyčítať a nútiť ho k zmene názoru.
Typy otca pri pôrode:
1 - otec v šoku - je šokovaný všetkým, čo vidí pri pôrode (neznesiteľné bolesti ženy, ktoré
nedokáže pomôcť, nekonečný priebeh pôrodu, krv);
2 -  otec z donútenia - prežije situáciu na ktorú nebol pripravený;
3 -  poučený otec - prežíval celé tehotenstvo s budúcou mamičkou, navštevoval predpôrodnej prípravu a je pre partnerku psychickou a fyzickou oporou;
4 - otec zvedavý - chce sa zúčastniť všetkých vyšetrení,  
5 - preinformovaný otec - má naštudovaných plno príručiek o idylickom a bezbolestnom pôrode, býva prekvapený, keď nejde všetko podľa knižiek;
6 - otec - dozorca - podozrievavý a nepriateľský, myslí si, že nikto nepomáha jeho žene pri pôrodnej bolestí, ich pôrod trvá veľmi dlho, iné mamičky už dávno porodili, ...
7 - otec exhibicionista - privedie so sebou k pôrodu kameramana, aby všetko zdokumentoval.
Počas pobytu na pôrodnej sále môže na rodičku pôsobiť mnoho negatívnych emócií, ako strach, úzkosť, obavy, neistota a práve prítomnosť partnera môže tieto emócie zmierniť. Pomôže tiež žene uvedomiť si, že nie je na všetko sama a tým sa veľká časť negatívnych emócií odbúra. Prítomnosť partnera pri rodiacej partnerke  môže pôsobiť ako na oblasť psychickú, fyzickú, tak aj sociálnu.
·       Psychická oblasť - pocit bezpečia, istoty (žena má možnosť zveriť sa so svojimi pocitmi niekomu blízkemu, prítomnosť blízkej osoby ju uisťuje o bezpečí a istote)
o    Psychická podpora - povzbudzovanie a upokojovanie od partnera
o    Pokus o zabezpečenie psychického komfortu - partner reaguje na aktuálne potreby rodičky
o   Zmierňovanie negatívnych emócií - otec môže rodičku neustále uisťovať o tom, že si vedie dobre a že všetko prebieha normálne
·       Fyzická oblasť - meranie dĺžky sťahov
o   Stimulácia dýchania - podľa jednotlivých dôb pôrodných
o   Môže byť oporou rodičke pri fyzickom pohybe
o   Masírovanie ženy - dôležitá je správna technika a povedomie o tom, aký druh je rodičke príjemný a aký si praje
o    Dohliadanie na pitný režim a prikladanie teplých a studených obkladov podľa potreby
o   Odvádzanie pozornosti od pôrodných bolestí (hudba, čítanie)
o   Relaxácia
·       Sociálna oblasť - v tejto oblasti hrá najväčšiu rolu fakt, že rodička nezostáva v cudzom prostredí pôrodnice sama a muž tu vytvára sprostredkovateľa domáceho prostredia.
 
Plusy prítomnosti pri pôrode z pohľadu otca.
osobný prínos - byť pri narodení svojho dieťaťa, spoluzodpovednosť za pôrod, kontrola poskytovanej starostlivosti a v neposlednom rade možnosť byť so svojím dieťaťom hneď po narodení
podpora rodičky - psychická a fyzická pomoc, vedomie toho, že partnerka nie je na všetko sama
prínos pre vlastný partnerský vzťah - ocenenie ženy za zvládnutie pôrodu a spolu prežitie momentu narodenia vlastného dieťaťa
Negatíva prítomnosti pri pôrode z pohľadu otca.
otec môže pôsobiť ako komplikácia na pôrodnej sále v okamihu, keď pôrod nezvláda (skolabuje) alebo sa vyskytnú náhle pôrodné komplikácie
otec pociťuje negatívne emócie, predovšetkým bezmocnosť, pretože nedokáže partnerke adekvátne pomôcť
sledovať utrpenie ženy a celý pôrod môže u partnera vyvolať traumatické zážitky a môže sa vyskytnúť problém v sexuálnej oblasti (potlačenie libida)
Na záver ale treba zdôrazniť, že väčšina otcov, ktorí sa pôrodu zúčastnili,  potvrdzuje, že spoločné zážitky pri pôrode prehĺbili vzájomný vzťah medzi partnermi a podporili novovznikajúci vzťah  medzi otcom a dieťaťom.  Prežili nezabudnuteľné chvíle šťastia a radosti, keď po prvýkrát videli, počuli a dotýkali sa svojho práve narodeného dieťaťa.

Janka Hrabčáková, pôrodná asistentka     

26.02.2012

Pridať komentár

marika | 26.02.2012

Veľmi výstižné. Ale čo robiť, keď vôbec nechce ísť k pôrodu a ja by som ho tam chcela?

Aktuality

 

KURZY 2019

22. januára 2019

1 miesto voľné

19. februára 2019

2 miesta voľné


Víkendové kurzy


26. januára 2019 o 16,00

obsadené


16. februára 2019 o 9,00

1 miesto voľné

2. marca 2019 o 9,00

3 miesta voľné

2. marca 2019 o 16,00

3 miesta voľné


Dojčenie

26. februára 2019

6 miest voľných


Starostlivosť o novorodenca

27. februára 2019

6 miest voľnýchPrihlasujte sa on line

Ak potrebujete,

dohodnite si

individuálny kurz
.  

Kurzy

Partneri

Posledná aktualizácia:  17.01.2019 čas: 17:33:04 | online:2  | počet prístupov:602207