prihlásenie


Začiatok cvičenia

Gymnastika v gravidite je súčasťou psychofyzickej prípravy na pôrod, pretože pomáha lepšie prekonávať zmeny súvisiace s graviditou a pripravuje ženu na pôrod. Zväčšená telesná hmotnosť gravidnej ženy súčasne zvyšuje zaťaženie celého organizmu. Keďže najviac týmto zaťažením trpia chrbtica, bedrové kĺby a dolné končatiny, s gymnastikou treba začínať už od začiatku gravidity, aby sa s jej zvyšujúcim sa stupňom cielenými cvikmi postupne precvičoval celý organizmus.
    
Pre úspešný nácvik gymnastiky v gravidite treba dodržiavať niekoľko zásad:

 • Gravidné ženy by mali s gymnastikou začať včas (predpoklad naučiť sa postupne každý cvik dobre zvládnuť)
 • Mali by vedieť, na čo je ten-ktorý cvik zameraný a poznať jeho význam (akým komplikáciam môžu predísť, ak ho budú pravidelne cvičiť)
 • Mali by sa naučiť koordinovať dýchanie s pohybom
 • Ku každej gravidnej žene musíme v rámci krúžku pristupovať individuálne podľa jej celkovej kondície (intenzita cvičenia, odlišný počet cvikov u gravidných žien, ktoré chodia už dlhšie, a tých žien, ktoré prišli cvičiť prvýkrát)
 • Treba dodržiavať poradie cvikov (začíname dýchacími cvikmi v stoji a precvičovaním horných končatín, potom nasleduje celá séria cvikov zameraných na chrbticu a chrbtové svalstvo, prechádzame na precvičovanie dolných končatín v polohe vsede a vľahu na chrbte, nasledujú cviky posiľňujúce bedrové kĺby, šikmé a priame brušné svalstvo a svalstvo panvového dna). Medzi jednotlivé skupiny cvikov a po ťažších cvikoch sa vsúva abdominálne dýchanie, alebo striedame dýchanie kostálne s abdominálnym a s relaxáciou
 • Na záver - ako samotný celok – sa nacvičujú typy špeciálneho dýchania a úkony pre jednotlivé pôrodné doby s vysvetľovaním, kedy a prečo ich budú potrebovať. Aj tu je dôležité zachovávať postupnosť záťaže podľa toho, koľkokrát sa žena cvičenia v krúžku zúčastnila
 • Cvičenie je aj rozdelené a priamo zamerané na jednotlivé štádiá gravidity ( I. trimester, II. trimester, III. trimester ). Cvičenie býva doplnené gymnastickými loptami, ktoré sú v gravidite veľmi dôležité. Nútia nás sedieť rovno, aktivujú naše svaly, hlavne nám pomáhajú udržať vzpriamenú polohu tela. Lopty sú užitočné aj pri samotnom pôrode, pretože pohupovaním uvoľňujú panvu a chrbticu, obmedzujú bolesti v krížoch a pri kontrakciách pomáhajú mamičkám lepšie znášať bolesť. Pohyby zároveň prispievajú k správnemu priechodu dieťaťa panvou. Cvičenie vedie pôrodná asistentka a na koniec cvičenia zaradí vždy teoretickú prípravu žien k pôrodu
Každú zvolenú športovú aktivitu v priebehu gravidity je nutné konzultovať so svojím gynekológom.
   
Pri cvičení je nutné dodržavať určité pravidlá:
 • počúvať svoje telo, nikdy sa nepremáhať a vyhnúť sa extrémnej námahe
 • vyvarovať sa skokom, výpadom, viseniu a akýmkoľvek otrasom
 • necvičiť s plným močovým mechúrom
 • cvičiť v pohodlnom oblečení a hlavne kvalitnej obuvi
 • obmedziť cvičenie v období predpokladanej menštruácie, môže dôjsť k špineniu alebo krvácaniu

10.01.2012

Pridať komentár

Aktuality


KURZY 2018


15. mája 2018

1 miesto voľné


29. mája 2018

  5 miest voľných

víkendové kurzy

májové kurzy sú obsadené

16. júna 2018

   2 miesta voľné


Prednáška Dojčenie

14. mája 2018

   2
 miesta voľné

Prednáška - starostlivosť o novorodenca

v domácom prostredí

21. mája 2018

   1 miesto voľné

Kondičné cvičenia pre

tehotné

idú priebežne non stop


 Prihlasujte sa on line

Ak potrebujete,

dohodnite si

individuálny kurz
.

Parkovať môžete v parkovacom dvore Pro Bios zdarma


  

Kurzy

Partneri

Posledná aktualizácia:  21.04.2018 čas: 10:15:02 | online:1  | počet prístupov:543458